Sounds in the forest

Where is such clearing,
such opening, such glade.

Under the sun searing
where are things to be made.

The flute player from the ancient Greece
playing in the branches to keep the peace.

Where is the animal
I so wanted to meet.

Where is the sorrow
you wanted to beat.

The harp player from the ancient Rome
singing about people returning to home.

Where is the battle
You died in the fight.

Playing the kettle
I am spending whole night.

Hory skla

Suché hory skla
kalí bílé krůpěje
snad až dospěje
snad až mezihra.
Na nebozes se spustí
spanilá loutna,
vyrvaná ze srdce dragounům
žíznivým po hudbě.
Je to k vzteku
když tiché neduhy
otáčí za slunečnicí červenou.
Stojím na křižovatce
a piju rum.
Neplač!
Jak pošetilé je klepání
na ramena.
Ostudné myšlenky
vyplavou na povrch sklenice.
Pěna opadla a hostinský
sečetl účet.
Je noc.
A nás vyhazují ven.

Modrá slova

Modrá slova ospalého pera
bloudí po cestách.
Křivé rysy nejsou jako dřív.
Zbyl strach. A tíseň zůstala
Prožívá se hluboko pod kůží
možskými vlnami.
Příliv hluchých slov se stupňuje.
Zátoka se zavírá.
Nemohu dál.
Společně požehnáme nadějnému zítřku.
Který zazvoní na hromadný zvonek.
Napřed potichu. Napřed pomalu.
A já budu čekat že se ozve odpověď.
Možná tichá. Možná pomalá.
Nečekaná odpověď sirén z druhého břehu.
Nesmíme stranit, abychom neztratili čest.
Ta slova jsou pustá.
Odlitá v poušti do olova opilé palmy.
Ptáci letící na sever zvěstují
příchod nového léta.
Sklizeň kukuřice.
Tiše ospalá.
A prázdné pole plné harabudní.

Blog

RSS mého blogu
twitter, posterous, geek tr&ové, html456, twitteromán, www.stavime-mandalu.cz