Motto: Není nutno by hlava studentova byla dobře naplněna, ale dobře uspořádána!

Cimrman si byl vědom toho, že nový vědní obor radostně již zapouštějící kořeny, je velice těžký na pochopení. Proto se snažil již od začátku vyvádět studenta z bludu, kde se ten častokrát a pravidelně nachází. Pro tento účel Cimrman vymyslel řadu názorných pokusů - krátkých a pro každého snadno pochopitelných. Některé z nich uvedeme dále. Snad nám pak dáte za pravdu, že je veliká škoda, že dnes k nim sahne již jen málokterý pedagog. A přitom by na každé přednásce měl být nejméně jeden!

Cyklus "názorná ukázka činnosti enzymu"

Pomůcky a příprava:

Doc. Daňková (dále již jen enzym) usedne na židli. Po levé ruce má stolek se šachovými figurkami (dále již jen substrátem) a prázdný stolek po pravé ruce. Inhibitory jsou dosud schovány, aby se studenti nezalekli (velikého množství nových informací).

Názorný pokus č.1 : ENZYM V ČINNOSTI

Enzym začne přemisťovat substrát z levého stolku na pravý. Vždy jen po jedné molekule.
Nutno opakovat až pochopí i nejpomalejší posluchač a pak hned navázata

Názorný pokus č.2: ENZYM UMÍ OBA SMĚRY

Enzym znenadání obrátí směr katalyzované reakce a začne přemisťovat substrát z pravého stolku na levý.
Pak začne oba směry náhodně střídat.

Názorný pokus č.3: KOMPETITIVNÍ INHIBICE

Pedagog nenápadně vloží mezi substrát šachovou figurku (inhibitor), která je pevně přivázána k noze stolku tak, aby sice z něj mohla být zvednuta, ale nedosáhla na protější stolek. Enzym se tak zbytečně zdržuje tím, že se snaží tuto figurku přemístit, ale nezbude mu než ji vrátit nazpět a zkusit jinou.

Názorný pokus č.4: NEKOMPETITIVNÍ INHIBICE

Pedagog uchopí do ruky pírko a začne jím enzym lochtat na obnaženém chodidle. Ten se začne smát (nutno předem zkontrolovat, zda je enzym lochtivý!), čímž se výrazně zpomalí činnost enzymu.
V této chvíli je vhodné požádat někoho z publika, aby si vyzkoušel své inhibiční schopnosti. Přemlouvání zpravidla netrvá dlouho. Zdatnější pedagog dokáže nadchnout posluchače k soutěži, kdo z nich bude nejvíce inhibující inhibitor.

Názorný pokus č.5: NEVRATNÁ INHIBICE

Tento závěrečný pokus se nedoporučuje domlouvat s enzymem předem. Předvádíme ho ostatně jen tehdy, byli-li posluchači obzvláště pozorní - za odměnu. Pedagog opatrně vloží enzymu do ruky figurku natřenou vteřinovým lepidlem a po té se nenápadně, ale pokud možno dost rychle vzdálí k připravenému závodnímu bicyklu. Enzym se zatím marně snaží zbavit nevratného inhibitoru. Posluchači v této chvíli zpravidla již chápou, ale enzymuto ještě chvíli trvá. Počínal-li si pedagog dobře, stihne ujet naštvanému nevratně inhibovanému enzymu včas.

Na posledních třech názorných pokusech si všimněte, jak prostou řečí může být vysvětleno téma Druhy inhibice, které dnes bohužel ani leckterý nadprůměrný profesor není schopen vysvětlit bez zbytečných matematických rovnic a grafů. Cimrman názorných pokusů vymyslel mnohem víc. Je však zbytečné zde uvádět všechny, které se dochovaly, neboť opravdový pedagog si velmi rád s láskou k biochemii i studentům vymyslí své.

Tímto také končí náš cyklus přednášek Cimrmanovy objevy v biochemii. Zbývá jen zodpovědět úvodní otázku.

Byl Jára Cimrman velký zakladatel nebo jen velký provokatér?

Ze všech našich přednášek zaobírajících se Járou Cimrmanem a jeho otcovským vztahem k biochemii plyne naprosto jasná a nevyvratitelná odpověď. Vážení a milí posluchači, kolegové, kamarádi, Cimrman .... B Y L.

Biochemický cimrmanologický tým se s Vámi zatím loučí. Děkujeme Vám za pozornost. Pevně doufáme, že to není naposledy, co jste o nás slyšeli.

Blog

RSS mého blogu
twitter, posterous, geek tr&ové, html456, twitteromán, www.stavime-mandalu.cz